Grip op je communicatie

Het is fijn als de communicatie in balans is. Geven en ontvangen. Dit voelt echter niet altijd zo. Soms doet communicatie pijn. Misschien herken je dit.

Je wordt geraakt door opmerkingen.
Feedback voelt als een aanval.
Je vind het lastig om jezelf te uitten.

Bij grip op je communicatie kijken we middels de stappen van KIM niet alleen naar jou, maar ook naar wat jij kan zien bij de ander. Communicatie is zowel verbaal als non-verbaal. Communicatie bestaat uit verschillende onderdelen; het is mogelijk om jezelf in ieder onderdeel te ontwikkelen.

De ene neemt initiatief tot contact/communicatie. De ander ontvangt het initiatief. Dit initiatief kan al in een fractie van een seconde plaats vinden, zoals in een oogwenk of geluid. Initiatieven kan je op verschillende manieren ontvangen. Waarna beurten verdeeld worden over en weer, waardoor er een gelijkwaardig contact ontstaat. En waarin je op een gegeven moment ook leiding kan nemen om de communicatie een andere richting te geven of om af te ronden.

Als initiatief niet wordt ontvangen zal het zich herhalen. Bijvoorbeeld als we last hebben van het gedrag van de ander (denk aan roep gedrag of probleemgedrag bij kinderen/zorgvragers, of een collega waarbij je de kriebels krijgt).

Ontvangen van initiatief kan kort of uitgebreid. Hoe uitgebreider het ontvangst hoe beter de ander zich gezien en gehoord voelt. De ander neemt immers een initiatief tot communicatie om contact met jou te maken. Ook kan je het initiatief ontvangen op verschillende niveaus zoals het niveau van inhoud of op gevoel. Als je merkt dat het gesprek steeds over hetzelfde blijft gaan. Het initiatief herhaald zich, dan dient ontvangst op inhoud plaats te maken voor ontvangst op gevoel.

Bijvoorbeeld mannelijke communicatie versus vrouwelijke communicatie. Vrouwen communiceren vaak (in een lang verhaal) vanuit de behoefte om ontvangen te worden in het gevoel. Mannen communiceren op inhoud; om een boodschap over te brengen. Een vrouw kan daardoor het idee hebben dat de man niet luistert. De man heeft het wel gehoord, maar het gevoel van de vrouw onvoldoende ontvangen. Het brein van de man werkt immers ook anders dan het brein van de vrouw.

Doordat initiatief zich blijft herhalen biedt communicatief ook veel ruimte tot herstel van contact. Ieder initiatief is daarmee een nieuwe kans om contact te herstellen en de band te versterken. Iedereen wil graag gezien en gehoord worden. En dat ben je ook waard. Communiceren is te leren dus kom in actie!