Grip op je gezin

Met elkaar, maar soms ook individueel maken we knelpunten helder. Om van daaruit stappen te maken naar de gewenste situatie.

Het contact tussen de gezinsleden verloopt niet meer zo liefdevol als je wellicht zou willen.

Er zijn spanningen in het gezin.

Het gevoel alsof je wordt geleefd.

Een integrale kijk en de holistische benadering maakt dat er op verschillende vlakken knelpunten helder zullen worden. De aanpak is daarmee voor iedereen anders. Het doel is gelijk; namelijk dat iedereen harmonie en balans zal ervaren binnen het gezin.

De stappen van K.I.M helpen ieder gezinslid om in lastige situaties naar zichzelf te gaan kijken. Wat gebeurd er? Welke signalen zie of voel je vanuit het contact met de ander? En hoe kan ik met deze moeilijke situatie omgaan?
Bewust worden van eigen gedrag, gevoelens, gedachten en wensen. Dit vraagt oefening en daardoor worden ook terugkerende patronen helder. Na het individueel doorlopen van de stappen in een lastige situatie zijn de stappen van K.I.M ook een middel om met de ander het gesprek aan te gaan. ( ook als de ander niet of nauwelijks praat) Ieder wordt zich daardoor bewust van de verschillende belevingen in dezelfde situatie. Er ontstaat wederzijds begrip en de intentie om te zoeken naar oplossingen (bij de stap: en nu?).