Grip op zorg voor de ander

Beste ouder, partner, kind, mantelzorger of zorgverlener, jij zorgt voor de ander. Dan geef je veel. Als je teveel geeft verlies je jezelf. Met alle gevolgen van dien, zoals: onrust in hoofd en lijf en vooral heel moe zijn. Respectvol blijven reageren lukt dan niet meer. En daarmee verlies je de mogelijkheid om een liefdevolle verbinding met de ander te maken. Het kind of de zorgbehoevende kan daardoor onrust ervaren of zich onrustig/ problematisch gaan gedragen.

Het contact verloopt niet meer zo liefdevol als je wellicht zou willen.

Er zijn spanningen.

Het voelt of je wordt geleefd.

Hoe pas je hulpverlenerstechnieken zelf thuis toe?

Hulp en ondersteuning vragen is vaak al een hele moeilijke stap. De reguliere zorgverlening zal zich richten op het kind of de zorgbehoevende. Of de zorg overnemen. Maar hoe pas je zelf die hulpverlening technieken toe op de momenten dat jullie samen zijn? Zodat er rust is. Jullie ontspannen zijn en kunnen genieten van de mooie momenten met elkaar.

Het kan anders! Bewustwording zorgt voor verandering en de mogelijkheid om liefdevol en ontspannen voor jezelf en de ander te zorgen. In een kortdurend traject krijg je inzicht in je gedachten, gevoel en gedrag. Op de (zorg)momenten die je lastig vind, sta ik desgewenst letterlijk naast je om je te ondersteunen. Ik ben docent zorg & welzijn en complementair therapeut. In mijn rugzak zit verpleegkundige ervaring met mensen met ( al dan niet gediagnostiseerde) emotionele en prikkelverwerkingsproblematiek, zoals meervoudig complex beperkt, dementie, nah, cva, ass, hsp, add, adhd.


De inhoud van het traject is maatwerk. Je bepaald het namelijk zelf of je genoeg bagage hebt na 3, 6 of 10 keer.
Te denken valt aan:
– leren afstemmen op eigen behoefte en de behoefte van de ander.
– rustregulatie/ ontspanningstechnieken.
– omgaan met boosheid of frustraties.
– acceptatie van de situatie.
(evt. rouw/verliesverwerking en acceptatie)
– interactie coaching bij communicatie problemen ( optie: videobeelden)
– integrale therapie.
– voetreflex massage om de verbroken verbinding te herstellen.
– toepassen van complementaire zorg in de thuissituatie.

Voor meer informatie bel of app gerust naar 0683385451