Integraal

Waarom werk ik graag integraal?

Op integrale en holistische wijze in kaart brengen van de huidige situatie en knelpunten opsporen om vervolgens te werken naar de gewenste situatie. Om te werken naar de gewenste situatie kunnen o.a. De stappen van K.I.M helpen om in lastige situaties naar jezelf en soms ook naar de ander te kijken. Bewust worden van gedrag, gevoelens, gedachten en wensen. Dit vraagt oefening en daardoor worden ook terugkerende patronen helder. Hierdoor ontstaat een bewustwordingsproces en creëer je ruimte om nieuwe keuzes te maken in denken én voelen.

Dit is een leerzaam traject waarin je jezelf goed leert kennen en waarderen.
Jij bent zelf degene die kan zorgen voor een blijvende verandering.

Holistisch: waarbij al het goede uit regulier en complementair wordt gecombineerd.
Denk hierbij aan psychosociale begeleiding gebaseerd op neurowetenschappen. Zoals cognitieve gedragstherapie, systeem therapie, Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP).

Gecombineerd met methodieken uit de Homeopathie, lichaamsgerichte therapie, natuurgeneeskunde, Traditionele Oosterse Geneeswijzen en Energetische geneeswijzen. Denk hierbij aan N.E.I (Neuro Emotionele Integratie), acupunctuurtechniek of affirmaties en energetisch/intuïtief werk.

Voordelen

 • Snel en effectief; 1 tot 3 behandelingen kunnen al voldoende zijn om een knelpunt helder te krijgen en daarmee de klachten te laten verminderen of verdwijnen
 • Er wordt niet eindeloos gepraat over de problemen en ze hoeven niet opnieuw te worden beleefd
 • Geeft waardevolle inzichten
 • Activeert het zelfhelend vermogen van het lichaam
 • Voor iedereen, van jong tot oud, in iedere levensfase

Toepasbaarheid

 • lichamelijke klachten
  (rugpijn, uitslag, hooikoorts, prikkelbare darm, migraine, reuma, diabetes, MS, Dementie, Kanker )
 • emotionele problemen
  (niet lekker in je vel, ongelukkig, belemmerende emoties, HSP, verdriet en rouw)
 • gedragsproblemen
  (ADHD, autisme, ADD, al dan niet gediagnostiseerd, je wilt het een maar doet het ander, etc.)

  maar ook bij:
 • zwangerschap of kinderwens
 • leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, etc.)
 • ontstoren van vaccinaties

Vind de achterliggende oorzaak van je klachten en je gaat van klacht naar kracht.

Hoe werkt dat dan?

Onze hersenen sturen ons lijf aan en verwerken onze indrukken gedurende de dag. Waargenomen via onze zintuigen, komen deze binnen in onze rechter hersenhelft. Onze linkerhersenhelft geeft daar betekenis aan en zorgt voor de archivering in ons onderbewustzijn. Het diepste gedeelte in ons brein. Wij zijn daardoor in staat om onbewust te handelen op ervaringen vanuit ons verleden. Zoals op de automatische piloot van a naar b rijden. Of het vormen van meningen of gevoelens op basis van je opvoeding, waarden en normen. De linker hersenhelft zorgt er ook voor dat je bewust, met je eigen wil, kan handelen en denken.

Soms lukt het echter niet goed om de brug tussen rechter en linker hersenhelft goed te slaan. Er ontstaat dan een blokkade. Dit knelpunt kan fysieke klachten gaan geven, maar het kan ook zijn dat jij je anders gedraagt, denkt of voelt dan je graag zou willen.

Door het knelpunt op te sporen, kan jij de brug gaan slaan. Hierdoor ontstaat er ruimte, om zelf keuzes te maken. Wat je wel of niet doet, voelt of vind. Grip op jezelf in de uiteenlopende situaties uit je leven.