Praktisch

Tarief & Vergoedingen

Per behandeling € 65,-

De kosten voor integrale therapie & coaching zijn vrijgesteld van BTW.
Een behandeling duurt maximaal 60 minuten.

Vergoedingen

  • Vergoeding vanuit de zorgverzekering: Kim Nuijen Integrale therapie & coaching wordt (deels) vergoedt door de zorgverzekeraars. Via je eigen zorgverzekering of via onderstaande link kan informatie verkregen worden over de mate van vergoeding door de zorgverzekeringsmaatschappij: https://catvergoedbaar.nl/
  • Bespreken van het traject met je werkgever: werkgevers zijn gebaad bij gezonde medewerkers die zich goed voelen. Vaak zijn zij ook bereid om daarin te investeren middels tijd en/of financiële middelen.
  • PGB vanuit de gemeente: Een indicatie van een consulent vanuit de gemeente is nodig voor een vergoeding jeugd of (jong) volwassenen.

Ik val als CAT therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling. Kijk voor meer informatie op de website van GAT. Als CAT-therapeut werk ik volgens de richtlijnen van de GAT beroepscode.


Ik werk als CAT-vergoedbaar therapeut onder prestatiecode: 24505 behandeling (kinder) coaching

AGB kwalificatie: Overige therapeuten en complementaire en aanvullende zorg
AGB zorgaanbod:  Psychosociaal zorgverlener

Docent Gezondheidzorg & Welzijn en Verpleegkundige met BIG registratie nummer: 590642710309109

Per 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De praktijk voldoet aan alle vereisten die de AVG stelt. Hiertoe kun je bij mij de volgende stukken opvragen/ inzien:

  • beleid inzake gegevensbescherming en back-up
  • privacy regelement
  • Kiwa erkend:

catvergoedbaar

BTW ID: NL003617497B68
KVK : 81884443
BIG: 59064271030